../HU/rolunk.html ../DE/rolunk.html ../EN/rolunk.html
 
 

Az Elecon Kft. tevékenységét 1996-ban kezdte meg. Megalakulását követően az alábbi
területeken működött:

• Létesítmények villamos rendszereinek tervezése, beruházások projekt vezetése
• PLC-vezérlésű automatika rendszerek kivitelezése
• Számítógépes felügyeleti rendszerek
• Kisfeszültségű kapcsoló berendezések gyártása
• Kisfeszültségű villamos hálózatok szerelése
• Datacenterek villamos berendezései, energia ellátása

Jelenleg a cég fő tevékenységi köre az ipari informatikai rendszerek szállítása. Ez magába
foglalja a PLC-s vezérlések tervezését, összeszerelését, programozását, üzembe helyezését,
karbantartását és üzemeltetését, valamint ezek PC alapú megjelenítő rendszerét.
A megjelenítő rendszer alkalmas a folyamat megjelenítésére, a mérési adatok gyűjtésére, és
azok telefon modemen vagy internetes kapcsolaton keresztül történő továbbítására.
A szállításnak gyakran része az erősáramú berendezések, valamint az erősáramú hálózat
tervezése és kivitelezése is.

Szerteágazó tevékenységeink közül az alábbiakat kívánjuk megemlíteni

• Technológiai rendszerek
• Épület-felügyeleti rendszerek
• PLC-vezérlésű erősáramú berendezések

Az automatizálási feladatok megvalósításához cégünk a SAIA gyártmányú PLC-ket
preferálja, tekintettel azok jelentős magyarországi software hátterére. Ettől eltérő igények
esetén SIEMENS, OMRON, MODICON és egyéb PLC típusok szállítását is vállaljuk.

 
mailto:elecon@elecon.hu